Tektanken

Enzymer, bjørnedyr og bæredygtighed


Dato og tid

Onsdag d. 12. september 2018 kl. 09:00 til 14:00

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 29. august 2018 kl. 19:00

Sted

Danmarks Tekniske Universitet, DTU
Anker Engelunds Vej 1, bygning 101A
2800 Lyngby
Denmark

Arrangør

Tektanken
+45 2971 5408
Tektanken@nvhus.dk

Novozymes logo

Læs mere om Novozymes her

Biotech Academy logo
Læs mere om Biotech Academy her


Hvordan kan enzymer bruges til at opnå en større bæredygtighed i vores hverdag? Sammen med Novozymes og Biotech Academy undersøger eleverne, hvilken forskel enzymer gør i f.eks. fødevarer og når vi vasker tøj.

Oplevelser og aktiviteter på virksomheden
Eleverne deles i en pige- og en drengegruppe, som får hver sit program.

Pigerne starter med at møde kvindelige rollemodeller fra Novozymes og Biotech acadamy. Her får de mulighed for at snakke om karriere- og uddannelsesmuligheder indenfor bioteknologi. Derefter arbejder eleverne i laboratoriet. Med Novozymes undersøges enzymernes verden ift. bagning og vaskepulver. Med Biotech acadamy arbejder de med fotosyntese via et alge forsøg og kommer til at udforske begrebet bionik gennem forsøg med små søde bjørnedyr.

Drengene arbejder i laboratoriet hele dagen. De dykker ned i emnerne bakterier, fotosyntese, enzymer brugt til bagning og ser på de enzymer der findes i rå lever.

Dagen afsluttes med et science show for både piger og drenge.

Se programmer fra 2017 nedenfor.

Emnefelt og problemstillinger
Hvad er enzymer og hvilken forskel gør enzymer i vores hverdag? Hvilke handlemuligheder har vi som forbrugere ift. at få et mere bæredygtig samfund? Hvad er bionik og hvad kan man få ud af at uddanne sig indenfor bioteknologi?

I dette forløb møder du Novozymes, Biotech Acadamy og de små søde bjørnedyr, som viser en spændende verden hvor små ting gør en stor forskel.

Hos Novozymes er de specialister i at finde og udnytte enzymer fra naturen. Dette har bl.a. ført til udvikling af enzymer, der får madvarer til at holde meget længere. Og vaskepulver hvor enzymer erstatter skadelige kemikalier eller forbedrer vaskeprocessen, så man kan vaske ved lavere temperaturer - og dermed spare energi. På den måde bidrager brugen af enzymer til en mere bæredygtig livsstil.

Biotech Academy består af studerende der udvikler inspirerende biotekundervisningsmateriale, som har en synlig rød tråd til industrien. Via forløb om bjørnedyr og fotosyntese, samt egne fortællinger om et spændende studie inspirerer de eleverne til at tage en naturfaglig uddannelse.
 

Forberedelser forud for besøgskonceptet
Læreren bedes forberede følgende:

  • Før besøget modtager skolen et forberedende materiale og små øvelser som er med til at øge læringsudbyttet på dagen. Derfor skal der afsættes forberedelsestid i skolen til at afvikle øvelserne sammen med eleverne. Det aftales med virksomheden, hvilken dato (ca. en uge før besøget) der arbejdes med materialet i klasserne
  • Sender en liste med deltagende elever og lærere. Herpå noteres om nogle af deltagerne har særlige madbehov

 

Eleverne bedes forberede følgende:

  • Eleverne kan med fordel have arbejdet med emnet enzymer op til besøget (se inspirationsmateriale ”Uden enzymer….” under materialer).
  • Ligeledes kan eleverne med fordel have snakket om fotosyntese og fotosynteseligningen.
  • Eleverne skal udføre øvelserne fra Novozymes ud fra tilsendte materialer:

Pigerne (2t):

  • Bager muffins med og uden enzym (se vejledning under materialer)
  • Forbereder spørgsmål til rollemodeller fra DTU og Novozymes (se rollemodelkatalog under materialer)

Drengene (1t):

  • Undersøger bakterier på vaskede og uvaskede hænder (se vejledning under materialer)


Efter besøgskonceptet

Eleverne kan arbejde videre med øvelserne ift. fotosyntese og bionik, som blev afviklet på dagen.


Programmer
Girls' Day in Science program, 2017
Guys' Day in Science program, 2017

Materialer
Rollemodelskatalog
Uden enzymer - var der ikke liv på jorden
Kort over DTU
Vejledning til pigernes øvelser
Vejledning til drengenes øvelser​

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Tektanken
+45 2971 5408
Tektanken@nvhus.dk